Hoppa till innehåll

Varför kan människor med borderline uppfattas som manipulativa?

Det är inte ovanligt att människor med borderline uppfattas som manipulativa. Ofta kan detta handla om att de pga. sin oerhörda rädsla att bli lämnade kan bete sig på sätt som kan uppfattas som manipulativt.

En person med borderline har ofta lätt att få jobbiga känslor som ångest eller ilska, de känner intensivt och de har svårt att gå ner i varv vilket gör att det inte dröjer lång tid mellan de jobbiga känslo aktiveringarna.

De starka påslagen av ångest kan göra att personer med borderline upplever att de kämpar för ditt liv för att slippa ångesten varpå de ibland kan tillämpa metoder som kan uppfattas som manipulativa.

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se