Hoppa till innehåll

Varför ökar mindfulness din känsla av lycka?

Varför ökar mindfulness din känsla av lycka?

Jag har tidigare skrivit artiklar om vikten av mindfulness. Jag tycker att mindfulness är bra för alla människor och det krävs inte så mycket energi och tid att införa det i din vardag, speciellt inte med tanke på alla fördelar det träningen för med sig.
Många människor upplever att de känner sig instabila, de pendlar i humör och beter sig kanske ibland på sätt de senare ångrar. När det gäller tonåringar kopplas deras instabila beteende ihop med att den främre delen av hjärnan (frontalloben) inte har mognat. Den främre delen av hjärnan står för impulskontroll, logiskt tänkande, planerande etc.
När du mediterar stimulerar produktionen av serotonin, en transmittorsubstans som är kopplad till känslor av välmående och lycka. Mindfulness förbättrar även förmågan att ta ett steg tillbaka och observera vad som händer samtidigt som du tänker på vad du gör istället för att bara ”göra”. Den här aspekten har även visat sig minska våld i skolor.
Sammantaget visar informationen ovan att du får mer kontroll över ditt liv. Du får bättre kontroll över dina beteenden samtidigt som du blir mer tankad med serotonin!

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.