Hoppa till innehåll

Varför räcker det inte det inte för alkoholister att enbart kämpa mot suget?

Varför räcker det inte för alkoholister att enbart kämpa mot suget?

En vanlig tanke många människor har om alkoholmissbruk är att det handlar om karaktär. Det kan innefatta att de tänker att om du anstränger dig tillräckligt mycket och står ut mer ditt sug så kan du sluta missbruka alkohol. Det här leder ofta vidare till att alkoholisten som ofta har scheman (inre ofta omedvetna övertygelser om sig själv) att han/hon är värdelös och misslyckad även här får en anledning att kritisera sig själv för att ha dålig karaktär, med andra ord förstärks ditt schema kring att du är misslyckad och värdelös.

Anledningen till att du oftast misslyckas när du från en dag till en annan bara bestämmer dig för att stå ut utan någon planering är att du måste rucka på orsakerna till att du  började dricka parallellt med att du bestämmer dig och känner dig motiverad.

Jag tycker att du som har problem med alkohol ofta även har problem med:

– Att ställa krav på andra.

– Sätta gränser mot andra.

– Ta hand om dina behov

– Be om hjälp

– Alldeles för höga krav på dig själv

– Social ångest

– Att du är självkritisk

När du har höga krav på dig och tycker att du alltid bör vara lätt att ha att göra med, bör prestera perfekt, kritiserar dig själv etc. slår ditt psyke till slut bakut och du dricker för att slippa alla rädda och kritiska tankar som ofta är plågar dig.

Då räcker det inte att du bara bestämmer dig att du med ren vilja ska stå emot alkoholen samtidigt som du fortsätter vara  försummande och kritisk mot dig själv.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.