Hoppa till innehåll

Vem väljer psykopaten helst?

Ingen kan vara helt säker inför att inte bli lurad av en psykopat. Jag brukar säga att man aldrig ska underskatta psykopaten även om man är påläst.

Psykopater är dock bekväma och kortsiktiga så de brukar dock helst välja människor som de lättast kan manipulera. Det kan handla om personer som känner dig ensamma eller som har en jobbig period I livet.

Psykopater är fenor på att sniffa sig till en sårbarhet hos dig och sedan lägga ner energi på att utnyttja din sårbarhet. De kan göra detta genom att t.ex. bekräfta dig eller framkalla skuldkänslor hos dig och därpå utnyttja dig. De är även bra på att erbjuda dig hjälp och sätta dig i tacksamhetsskuld för att sedan lättare utnyttja dig

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se