(Svenska) Vilka 4 typer av problem uppstår i samband med otrygg anknytning? (problem 4)

(Svenska) Vilka 4 typer av problem uppstår i samband med otrygg anknytning? (problem 4)

Vilka 4 typer av problem uppstår i samband med otrygg anknytning? (problem 4)

En fjärde faktor som kan bli jobbig vid om du har otrygg anknytning är hur motiverad du är till nya sociala kontakter. Om du har en positiv bild av relationen med din anknytningsperson kommer du att vara mer positivt inställd till nya sociala kontakter under förskoleåldern och senare. Den positiva bilden av relationer är även en skyddande faktor mot självdestruktivitet och/eller kriminalitet.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.