(Svenska) Vilka drag utmärker en psykopat?

(Svenska) Vilka drag utmärker en psykopat?

Vilka drag utmärker en psykopat?

Psykopati är ett ämne som fascinerar många av oss. Många av oss har funderingar som – vad gör att vissa människor blir psykopater? – går det att göra något åt ”problemet”? – hur ser psykopatens hjärna ut?

Jag kommer i en serie artiklar att skriva om hur psykopaten fungerar. Jag kommer att ta upp fakta ur Robert Hares (världsledande forskare på psykopati) böcker om psykopati, men jag kommer även att skriva om mina egna slutsatser baserade på de klientsamtal jag har haft med psykopater.

Enligt Robert Hare är följande drag utmärkande för en psykopat:

Han/hon är:

– Munvig och charmig

– egocentrisk och grandios (narcissistisk)

– Saknar ånger och skuldkänslor

– Dålig inlevelseförmåga

– Svekfull och manipulativ

– Flackt känsloliv

Beteendemönster

Han/hon:

– Är impulsiv

– Har bristande kontroll över sitt beteende, har lättväckt aggressivitet

– Har behov av spänning

– Har brist på ansvarskänsla

– Har tidiga beteendeproblem

– Har antisocialt beteende i vuxen ålder

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.