Hoppa till innehåll

Vilka faktorer har en skyddande effekt när barn har dåliga uppväxt förhållanden?

Vilka faktorer har en skyddande  effekt när barn har dåliga uppvåxtförhållanden?

Man har sett att vissa barn klarar sig bättre än andra när det är dåliga uppväxtförhållanden. Forskning har visat att vissa faktorer kan ha en skyddanden effekt.

Först och främst är männikor oika psykiskt rent biologiskt. Vissa är mer känsliga medan andra är mer robusta psykiskt. Vidare tycker jag i mitt arbete att jag har märkt att för mycket stolthet och egensinnighet kan sätta krokben för dig i en dysfunktionell miljö. Du kanske vägrar be om hjälp för att du vill klara dig själv, du kanske vägrar testa mediciner fast du mår dåligt etc

Vidare kan graden av blyghet sätta krokben för dig i en dålig miljö. Du kanske har svårt att knyta nya kontakter pga. blyghet och då sitter du fast med din dåliga miljö, dessutom kanske du inte vågar anförtro dig för någon och då finns det ingen motkraft till din dåliga miljö.

Faktorer som kan ha en skyddande effekt är bl.a:

Intelligens

Lugnt temperament

Vilken typ av anknytning du har med din förälder

Inte alltför stort beroende av förälder (om det är en dysfunktionell relation)

God social förmåga

Bra problemlösnings strategier

Anknytning utanför familjen (om det finns någon snäll person som du har bra kontakt med)

Förmåga till kontakt med en positiv person

Färre kompilkationer vid förlossninngen (om du är mottaglig för att skaffa nya kontakter)

Få asociala kontakter (vänner som hamnar i missbruk o ch kriminalitet)

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.