(Svenska) Vilka känslor vill narcissisten till varje pris undvika att känna?

(Svenska) Vilka känslor vill narcissisten till varje pris undvika att känna?

Vilka känslor vill narcissisten till varje pris undvika att känna?

Narcissisten väcker ofta ilska och känslomässig obalans hos andra. Du kan känna dig irriterad, orolig, skamfylld efter ditt möte med narcissisten utan att kunna sätta fingret på varför. Det beror på att du fungerar som en känslomässig papperskorg för narcissisten.

Han/hon försöker tvinga dig att visa beundran, bekräftelse och suger på samma gång ut dina positiva känslor så att du känner dig negativ, nedstämd och irriterad.

De känslor som narcissisten omedvetet till varje pris försöker undvika är skam och rädsla för ensamhet. Det narcissisten inte förstår är att genom att utnyttja andra skapar han/hon på sikt en situation där han/hon inte kommer att kunna fly längre.

Narcissisten kan tvingas ta itu med sina jobbiga känslor t.ex. om han/hon blir lämnad efter en långvarig relation, om han/hon förlorar ett viktigt arbete och i och med det sin status eller när han/hon blir gammal och inte längre kan springa runt och träffa bekanta, göra affärer, vara otrogen etc. som ett sätt att få kortsiktig bekräftelse och slippa ta itu med känslor av skam och rädsla för ensamhet.

Narcissisten blir i och med sitt sätt att utnyttja andra ensam känslomässigt.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.