Hoppa till innehåll

Vilka vinster får personer med borderline när de är det känslomässigt tomma och avtrubbade tillståndet?

Vilka vinster får personer med borderline när de är i det känslomässigt tomma och avtrubbade tillståndet?

När jag pratar om det känslomässiga tillstånd där du upplever tomhet, meningslöshet,  du känner dig avtrubbad och du kanske har en svävande, konstig känsla nämner jag borderline därför att det inom den här problematiken är vanligast. Det kan dock vara så att du känner igen dig i den här känslan ändå. Många kan uppleva de beskrivna känslorna när de upplever något kraftigt stressande eller traumatiskt.

Anledningen till att du utvecklar strategin att bli känslomässigt avtrubbad är att det helt enkelt är för mycket för ditt psyke att ta in.

Du kan i det här tillståndet uppleva att allt går i slow motion.

Om du har borderline pendlar du mycket mellan olika känslotillstånd men det är det här känslotillståndet du oftast befinner sig i. I det här tillståndet tar du inte till dig saker eller personer på ett känslomässigt plan. Du skapar en distans och flyter med antingen genom att vara lätt att ha att göra eller genom ett sarkastiskt sätt som du gömmer dig bakom. Vinsten med att ditt psyke använder sig av den här strategin är att du blir skyddad från den totala avgrundsångesten eller ilskan som du annars är rädd för att bli drabbad av.

Den här strategin ger dock bara kortsiktiga vinster, på lång sikt känner du dig plågad av en känsla av tomhet och meningslöshet. Bristen på att känna saker och känna dig levande leder till att du inte ser någon poäng med något.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.