Hoppa till innehåll

Vilken roll hade du i din familj?

Vilken roll hade du i din familj?

Det är vanligt att du i dina vuxna relationer intar en liknande roll som den du hade i din familj när du växte upp. Om du hade en föräldraroll och omhändertagande roll gentemot din förälder är det vanligt att du i vuxen ålder intar en omhändertagande roll mot din partner. Om du hade en roll av att bli kritiserad av din förälder kan du ofta välja en partner där du antingen har den kritiserande rollen eller rollen av den som blir kritiserad beroende av vilken personlighet du har. Ställ dig själv följande frågor för att få grepp om varför du väljer vissa typer av män/kvinnor i vuxen ålder: – Vilken roll hade du i familjen? – Varför hade du den rollen? – Vilka beteenden har du som går att associera till den rollen? – Hur känner du dig i din roll och vad leder den till för beteenden? – Har din roll ändrats med tiden? – Om din roll har ändrats, vilka mönster kan du identifiera? Gå igenom frågorna ovan och skriv ner svaren så att du kan läsa de flera gånger och verkligen förstå varför du beter dig som du gör i relationer. Det första steget till förändring är att du förstår intellektuellt, därpå kommer en lång träning av beteende förändringar.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.