(Svenska) Vilken typ av anknytning är vanligast?

(Svenska) Vilken typ av anknytning är vanligast?

Vilken typ av anknytning är vanligast?

Forskning visar att 2/3 av befolkningen har trygg anknytning.

20% har undvikande anknytning.

10-15% har ambivalent anknytning.

10% har desorganiserad anknytning. Av de personer som  har desorganiserad anknytning tros 80% komma från högrisk miljöer, dvs. de har t.ex. föräldrar med missbruk.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.