Lågt självförtroende och låg självkänsla

Dåligt självförtroende handlar om att du inte tror på dig själv när det gäller något du gör. Det kan t.ex. handla om att du inte tror att du är bra på att sjunga.

Självkänsla handlar om hur du uppfattar dig själv som person och hur värdefull du upplever att du är (läs mer i mina blogginlägg om självkänsla).

I en terapi hos mig får du hjälp att identifiera var i din vardag din låga självkänsla aktiveras varpå du får hjälp att mer fokuserat och konkret får jobba med att förbättra din självkänsla.

Low self-confidence is about that you don´t believe in yourself when it comes to something you do. You may for example feel insecure and bad when you do maths.

Self-esteem is about how you perceive yourself as a person and how worthwhile you think you are (read more about self-esteem in my blog).

In a therapy with me you get help to identify where in your daily life your low self-esteem is activated and after that you will get help to work with those situations in a concrete way in order to improve your self-esteem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *