Så känner du igen facebook-psykopaten

Psykopater och narcissister visar mer än gärna upp sig på facebook. Men hur känner man igen dem och hur skiljer sig deras beteenden åt?

Psykopater och narcissister visar mer än gärna upp sig på facebook. Men hur känner man igen dem och hur skiljer sig deras beteenden åt?
RELATIONER

”Likes”, selfies och ständiga statusuppdateringar. Sociala medier har länge varit en populär arena för narcissister och psykopater.

Men deras beteenden skiljer sig åt.

– Den ena typen är betydligt enklare att genomskåda än den andra, säger Monica Emanell, legitimerad psykoterapeut.

FOTO: MONICA EMANELL

Under slutet av 2016 uppgick antalet facebookanvändare i världen till dryga två miljarder, en halv miljard använde sig av instagram – medan 300 miljoner kommunicerade via twitter.

Hisnande siffror, kan tyckas. Men faktum är att den stora massan trots allt inte gör så mycket väsen av sig på nätet.

Det finns däremot en grupp som sticker ut – och ständigt lägger ut bilder på sig själva: Narcissisterna.

Flera internationella undersökningar visar att personer med just narcissistiska personlighetsdrag uppdaterar facebook och instagram betydligt mer frekvent än andra. De tar även fler selfies och har fler ”vänner” än övriga befolkningen.

Dessutom ägnar sig narcissisten åt självskryt och lägger mer tid än andra på att redigera sina bilder, så att de ska se ”perfekta” ut.

Reptilinriktat beteende

Psykopaten huserar förstås också på facebook men beter sig annorlunda.

– En narcissist vill skina, bli bekräftad och boostar sitt ego med likes medan psykopaten har ett mer reptilinriktat beteende, han eller hon väljer ut ett ”offer”, som ska smörjas. Psykopaten är tålmodig i sin uppvaktning medan narcissisten bara är på facebook för att tanka beundran från andra, säger Monica Emanell.

Så hur känner vi igen dem?

Enligt Monica Emanell är narcissisten mycket enkel att genomskåda.

– Narcissisten skryter om sig själv, lägger ut selfies i parti och minut och använder ”likes” för att fylla sitt inre tomrum och må bättre. Dessutom skyller narcissisten jämt ifrån sig, och kan inte ta en konstruktiv dialog i sociala medier. Allt kretsar kring egot, som till varje pris ska smickras.

Personer som är trygga i sig själva har inget behov av att jaga beundran från andra, och gör därför mer sällan uppdateringar, menar Monica Emanell.

– I de fall trygga personer lägger ut något på facebook eller instagram handlar det ofta om semesterbilder, bilder på barnen eller efterlysningar. En människa som mår bra har inget inre hål som behöver täppas till.

Psykopaten är smartare

Hur är det då med psykopaten? Enligt Monica Emanell är psykopaten mer lurig i sitt beteende än narcissisten. För det mesta syns och hörs inte en psykopat lika frekvent på sociala medier som narcissisten. En psykopat är på nätet om det tjänar ett specifikt syfte. Inte annars. Psykopaten är ”smartare”, mer steril och beräknande i sitt beteende än narcissisten – och är därför svårare att genomskåda.

– Psykopaten fokuserar på den eller det den vill snärja och skyr inga medel för att få igenom sin vilja. Psykopaten anpassar sitt beteende för att passa in. Om syftet är att förföra någon kommer psykopaten överösa sitt objekt med komplimanger. En annan viktig skillnad är att narcissisten pratar om sig själv på nätet medan psykopaten istället försöker samla in information om en viss person för att sedan kunna ”håva in” den som för tillfället intresserar honom/henne.

Så vad ska man vara vaksam på?

– När det gäller narcissisten är det just självskryt och selfisar, och med psykopaten ska man vara vaksam på i vilken takt det fortskrider. Psykopaten vill snabbt isolera sitt offer och bli intim. Kontrollera sanningshalten i det som både narcissisten och psykopaten uttrycker, bägge är lögnaktiva och manipulativa.

Vad är ett normalt facebook-beteende?

– Jag tycker att man kan gå in och titta någon gång varje dag. Personer som blottar hela sitt liv i sina uppdateringar är ofta ångestdrivna och bör försöka tänka mer långsiktigt. Här kan man ställa sig frågan: Vill jag verkligen berätta det här om mig själv för alla? Om inte, varför gör jag det? Personer som mår bra har en naturlig bromskloss som förhindrar dem att blotta sig mer än de vill.

I mångas flöde florerar även uppdateringar från personer som vill att omgivningen ska känna empati och lindra någon form av problem, som personen har. Det beteendet är självdestruktivt och självutlämnande, menar Monica Emanell, som inte tycker att facebook är ett forum som ska användas för att söka allmän tröst.

– Då är det det bättre att ta en paus, och försöka fylla sitt liv med andra saker, tills man är i balans med sig själv igen. Det man lägger ut i sociala medier syns ju trots allt där. Hur man framställer sig själv påverkar hur andra ser på en. Det är viktigt att komma ihåg.

Det finns flera undersökningar som visar att personer kan bli deprimerade av att titta på andras ”skrytbilder”, vad har du att säga om det?

– Det är inte konstigt alls, vi människor har ofta ett behov av att jämföra oss med andra, och att titta för mycket på alla andras till synes lyckliga facebook-liv kan göra oss deppiga, speciellt om vår självkänsla är låg.

Fakta: Personlighetsstörningar och sociala medier

 Enligt en svensk c-uppsats ”Narcissistiska personlighetsdrag och sociala medier”, som är den första och enda i sitt slag, är personer med narcissistiska personlighetsdag mer aktiva på sociala medier än andra. De uppdaterar facebook oftare och publicerar fler bilder än andra. Samtidigt visar resultatet av studien att personer med låg självkänsla tillbringar mer tid – men publicerar mindre, på sociala medier än andra. Studien visar också att singlar ägnar mer tid åt sociala medier än befolkningen i övrigt och att personer med barn publicerar fler bilder än personer utan barn.

 En studie från Western Illinois University visar att personer med narcissistiska drag inte bara uppdaterar oftare, de har även fler facebook-vänner än andra och taggar sig själv i andras bilder betydligt mer frekvent än befolkningen i stort. Enligt Chris Carpenter, en av forskarna bakom studien, finns ett tydigt samband mellan behovet av uppmärksamhet – att få vara i centrum – och aktivitet på sociala medier.

 En sammanställning av 57 olika studier ( sammanlagt 25,000 deltagare) gjord av University of Würzburg och Leibniz Institute for Educational Trajectories, visar en tydlig koppling mellan narcissism och hög aktivitet på sociala medier. – Facebook är en perfekt plattform för personer som älskar att visa upp sig och som ser sig själva som talangfulla och framgångsrika, säger Markus Appel, en av personerna bakom sammanställningen.

Källa: CNN, Narcissistiska personlighetsdrag och sociala medier, Sciencedaily

FOTO: COLORBOX

Narcissism och psykopati

GEMENSAMMA DRAG:

 Förvrängd grandios självbild. Anser sig ha högre status och ett högre värde än andra.

 Saknar empati, är ointresserad av andra människors känslor.

 Manipulerar och ljuger för egen vinnings skull.

 Gränsöverskridande i sin natur.

 Problemfyllda och havererade relationer.

 Beter sig självsäkert och charmigt.

NARCISSISM:

 Narcissisten har någon gång under tidig barndom stannat upp i sin känslomässiga utveckling. Känslor styr därför narcissistens liv, vilket ofta resulterar i utbrott, humörsvängningar och kraftiga reaktioner, som inte alls står i proportion till det som inträffat.

 Narcissisten bär på skamkänslor som han/hon inte klarar av att bära – istället skyller narcissisten sina tillkortakommanden på andra, vilket gör honom/henne fri från känslor av skam.

 Narcissisten är en känslomässigt omogen individ, som för att stå ut med sig själv skapar ett falskt jag. Det sanna jaget med obearbetade känslor trycker hela tiden på och gör narcissisten olycklig. Han/hon skyller på allt och alla, trycker ner andra, projicerar sina känslor och provocerar fram utbrott för att lätta på trycket och bevisa den inre kritikern (låga självkänslan) fel och för att övertyga sig själv och alla andra om att alter-egot är hans/hennes rätta jag.

PSYKOPATI:

 Till skillnad från narcissisten så saknar psykopaten ett inre känsloliv. Där finns ingen brinnande skam eller inre kritiker som måste tystas ner. Psykopaten härmar känslor men upplever dem inte.

 Det underliggande motivet för psykopatens beteende är hans/hennes egen agenda. Han/hon gör saker som han/hon känner för, utan att bry sig om eventuella konsekvenser, eller andra människors känslor.

 Många psykopater är också mer riskbenägna i sitt beteende än narcissisten. De söker kickar i avsaknad av ett inre känsloliv. Psykopater är inte sällan promiskuösa.