Hoppa till innehåll

Är du så upptagen med att prestera och av perfektionism att du aldrig känner dig nöjd med dig själv

Är du så upptagen av att prestera och av perfektionism att du aldrig känner dig nöjd med dig själv?

Läs mer om självkänsla i mina tidigare texter.

Många människor har ett behov att vara duktiga på olika plan i livet, vilket gör att de konstant känner sig trötta och otillräckliga. Ett problem om du har för höga krav på dig själv är att du ofta inte känner dig nöjd under lång tid ens när du har uppnått var du vill. I stället dyker det genast upp nya krav eller tankar på att du kunde ha presterat ännu bättre. Därför blir det en jakt efter duktighetskänslan  som du aldrig riktigt ordentligt kan få fatt på och som du inte kan behålla under en längre tid.

Om du har för höga krav på dig är det utmärkande att du:

– Ständigt jagar nya prestationer och att du har höga krav på hur du ska prestera på test och prov.

– Tänker mycket på hur du kommer att prestera.

– Ägnar mycket tid till att utvärdera dina prestationer och leta efter brister i hur du har presterat.

– Minskar tid till andra aktiviteter som inte har med prestation att göra.

– Ökar kraven om du har uppnått dina tidigare krav.

Om du känner igen dig i beskrivningen ovan är det sannolikt att du på sikt kommer att börja må dåligt känslomässigt. Du behöver öva på att ändra om ditt sätt att tänka kring dig själv och dina prestationer samt jobba med din självkänsla.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se