Hoppa till innehåll

Den narcissistiska mamman respekterar inte dina gränser

Ett viktigt problem med den narcissistiska mamman är att hon oftast inte respekterar dina gränser.

Det kan handla om att du inte vill att hon ska rota bland dina saker, ringa så ofta, inte berätta om ditt privatliv för andra etc. Detta kan leda till att ni ofta har konflikter för att du känner dig överkörd eller också blir det inga konflikter för att du anpassar dig och låter dig köras över antingen för att du får skuldkänslor eller för att du tycker att det är obehagligt med konflikter.

Tyvärr kan det faktum att din mamma kör över dig även ofta leda till att du kanske i vuxen ålder väljer relationer där du blir överkörd. Det är inte ovanligt att man väljer det man är van vid även om man på sikt mår dåligt pga. detta. Det handlar om omedvetna mekanismer som gör att du kan bli intresserad av andra som kör med dig.

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se