Hoppa till innehåll

Har du känt att du inte passar in för att din uppväxt eller ditt liv har varit annorlunda än dina vänners?

Om du har ett umgänge där de flesta har haft en uppväxt som skiljer sig från din egen är det inte ovanligt att du känner dig ensam. Människor har ofta ett stort behov av att vara en del av ett sammanhang eller en gemenskap och det kan leda till ångest och känslor av ensamhet när man inte har någon annan som upplevt något liknande. Detta kan även hända om du har varit med om något traumatiskt. Du kanske ser att andra är hjälpsamma och förstående men att de samtidigt lever vidare med sina egna liv medan du själv inte mår bra.

Om du känner känslor av utanförskap pga. trauman, försök söka efter grupper eller någon vän som kan förstå dig utifrån egna upplevelser, detta kan ofta hjälpa dig känslomässigt både med bearbetning av ditt trauma men också för att känna att du inte är ensam med att ha varit med om en traumatisk uppväxt eller händelse i livet.

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se