Hoppa till innehåll

Hur fungerar en psykopat tillsammans med en annan psykopat?

Psykopater brukar oftast inte välja att vara med psykopater. De väljer oftast människor som är mer böjbara och lättare att kontrollera.

Det kan dock hända ibland att de väljer att vara tillsammans med andra psykopater. Det kan tex. handla om att de har ett företag med en annan psykopat där var och en tillför med sin expertis och där båda kan få en ekonomisk vinning. De får i detta fall en vinst av att samarbeta.

Samarbetet är dock mycket skört och det kan lätt bli så att psykopaterna misstänker varandra för att tex. stjäla pengar. Eftersom psykopater alltid utgår från att de har rätt, kan en konflikt ofta leda till att de börjar smutskasta eller skada varandra.

Detsamma gäller för en kärleksrelation. Det kan fungera under en period om båda får en vinst av varandra, relationen är dock skör och krackelerar om den ena av parterna inte längre kan få någon nytta av den andra personen.

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se