Hoppa till innehåll

Vad innebär inlärd hjälplöshet?

Inlärd hjälplöshet sker när du upplever att du försöker och försöker utan att lyckas och som konsekvens av detta, till slut ger upp och slutar att försöka.

En känsla av kontroll är oerhört viktigt psykiskt. Det går inte att få total kontroll över tillvaron hur mycket du än försöker men samtidigt är det viktigt att du får känna någon typ av kontroll över din vardag och över ditt liv. När man strävar efter kontroll och misslyckas oavsett vad man gör kan det leda till att man ger upp och blir deprimerad. Du slutar försöka för att du tänker att det ändå inte är någon idé. Tyvärr blir detta snabbt en ond cirkel eftersom du blir ännu mer deprimerad av att du inte utsätter dig för stimuli.

När du är deprimerad är det viktigt att bl.a. sätta upp små mål och utföra beteenden för att uppnå målen, då börjar du sakta bryta den onda cirkeln.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se