Hoppa till innehåll

Vad innebär splitting vid borderline?

Splitting innebär att man pendlar mellan tankemässiga och känslomässiga ytterligheter t.ex. genom att idealisera och sedan hata samma person, detta kan ändra sig fort och vara energikrävande både för den som upplever de intensiva känslorna och för omgivningen.

Splitting kan förekomma även hos personer som inte har personlighetssyndrom inträffar då inte lika ofta och de känslomässiga svängningarna blir ofta inte lika extrema.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, leg. psykoterapeut

www.kbtemanell.se