Hoppa till innehåll

Vilken effekt får frånvaron av rädsla hos psykopater?

Rädsla är en känsla som gör att vi inte beter oss hur som helst. Den kan t.ex. vara en bromskloss för ilska. Du kanske ibland känner dig väldigt arg men rädslan för konsekvenserna gör att du inte beter dig hur som helst. Rädsla kan även motivera oss till att göra saker. Du kanske inte har lust att göra vissa saker som är bra för dig men rädslan för konsekvenserna gör att du gör dem i alla fall.

Eftersom psykopater inte upplever rädsla finns det inga bromsklossar och de kan bete sig hur som helst. Om de blir arga på någon finns det inget som hindrar dem till att bete sig illa eftersom de inte upplever rädsla, skuld eller skam. Dessutom känner de sig berättigade att alltid få sina egna behov tillgodosedda (de är narcissistiska).

Klienter kan ibland fråga om de kan lära sig att känna rädsla eller andra känslor som de inte känner. Det kan de inte, men de kan lära sig att planera för situationer där de riskerar att bete sig illa eller undvika sådana situationer för att inte riskera att t.ex. tappa kontrollen över sin ilska.

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se