(Svenska) Har du mött den högpresterande narcissisten som gömmer sig bakom sitt yrke?

Har du mött den högpresterande narcissisten som gömmer sig bakom sitt yrke?

Läs mer om narcissism i mina tidigare texter.

En del narcissister fokuserar på att sätta sig över andra med hjälp av sitt yrke. De har ett yrke som inger respekt och använder sig av det för att trycka ner andra och sätta sig över andra. De skyltar ofta med sina ägodelar och de har folk som assisterar dem. Det kan handla om skådespelare, läkare, höga chefer etc.

Människor som har status och makt behöver inte skylta med den och utnyttja den. Du känner igen den högpresterande narcissisten som gömmer sig bakom sitt yrke genom att han/hon använder sitt statusen inom sitt yrke för att bete sig illa och sätta sig över andra.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.