Jag blir bara attraherad av känslomässigt otillgängliga män/kvinnor

Jag blir bara attraherad av känslomässigt otillgängliga män/kvinnor

Om de senaste personerna du har varit intresserad av har varit gifta, bott i länder långt bort eller prioriterar vänner, intressen etc. kanske du behöver jobba med dina anknytningsmönster. Vi människor upprepar ofta mönster från uppväxten i våra vuxna relationer. Det innebär att om din närmaste anknytning person när du var liten var känslomässigt tillgänglig bara ibland pga. missbruk eller andra känslomässiga problem kommer du sannolikt att upprepa dessa mönster när du är vuxen.

För att komma till rätta med dina anknytningsmönster behöver du:

  • Förstå dina mönster från din uppväxt. Psyket har behov av kontroll och förstår du varför saker har hänt ger du ditt psyke en känsla av kontroll.
  • Testa att umgås med känslomässigt tillgängliga partners, attraktionen kanske är lite mindre men den mattas ändå av efter ett tag.
  • Om du misstar dig och den du trodde var tillgänglig inte visar sig vara det, testa igen, försö motstå impulsen att ge upp ned tanken att det ändå aldrig kommer att fungera.

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Pdykoterapeut

wwww.kbtemanell.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.