(Svenska) Jag har svårt att be om hjälp

Jag har svårt att be om hjälp

Det kan finnas många orsaker till att du kan ha problem med att be om hjälp. Ofta kan du hitta svar om du tittar på din uppväxt och hur din anknytning till dina föräldrar såg ut.

När du är liten är det naturligt att du söker hjälp. Om du av olika orsaker inte får den häjlp du vill ha eller om hjälpen du vill ha eller om hjälpen blir ett maktmedel till att få dig att göra som någon annan vill kan det leda till att du som vuxen inte vill be andra om hjälp. Då kommer du omedvetet ihåg att det är bestraffande och ibland förnedrande att be om hjälp och du tänker att det går bäst om du klarar dig själv.

Du kan även ha en uppväxt där duktighet har kopplats ihop med att klara sig utan hjälp. Då kanske du omedvetet tänker att du framstår som duktig och självständig om du gör allt själv. Du kanske även får höra att du är duktig för att du är så kapabel vilket leder till kortsiktigt vinster kopplat med att du gör allt själv, vilket vidmakthåller klara sig själv  beteendet.

Om du har svårt att be om hjälp är det bra att du börjar jobba med det bl.a. för att:

– Du får bättre relationer med andra då du kan hjälpa dem och de kan hjälpa dig, det blir mer jämlikt.

– Du riskerar inte att känna dig utnyttjad för att du hjälper andra utan att få något tillbaka.

– Du övar på att få närmare relationer i och med att du “hänger ut” dig själv känslomässigt när du ber någon annan om något där du riskerar att bli avvisad men om det går bra får du signaler om hur bra relationer fungerar, dvs. du jobbar med att ändra ditt gamla tanke- och beteende mönster.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.