(Svenska) Oro, ångest och självkänsla

Oro, ångest och självkänsla

Anledningen till att jag nämner självkänsla när jag skriver om oro och ångest är att jag tror att många problem är kopplade till låg självkänsla. När du har låg självkänsla, behandlar du dig själv illa, vilket gör att ditt psyke mår dåligt och du får olika symtom. Jag anser inte att det spelar någon roll om du får problem med tvångstankar, ätstörning eller många andra problem, en gemensam faktor är ofta att du inte respekterar dig själv och dina behov.
Jag kommer nu att beskriva hur en ond cirkel av oro skapas och gör att du känner dig mer och mer hjälplös.

Fortsättning följer…
Monica Emanell. leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.