(Svenska) Varför kan överbeskyddade barn få problem med övergivenhets ångest i vuxen ålder?

Varför kan överbeskyddade barn få problem med övergivenhets ångest i vuxen ålder?

Jag har skrivit en del om övergivenhets ångest och hur den uppstår. Övergivenhets ångest yttrar sig i vuxen ålder genom att du får stark ångest när du upplever att du kanske kommer att bli lämnad av din partner. I vissa fall kanske du ofta attraheras av en partner som trycker på dina övergivenhets tangenter genom att signalera att du kommer att bli lämnad eller avvisad så fort du inte gör som han/hon vill. I andra fall kan du vara tillsammans med en person som inte trycker på några sköra tangenter men du har ändå hela tiden en känsla att du när som helst kan bli lämnad.

De människor som jag har träffat har oftast fått problem med övergivenhets ångest pga. att en eller båda föräldrar har varit oförutsägbara i sina signaler, dvs. de har ibland beroende på vilket humör de har varit i stunden varit vänliga och förstående för att i nästa ögonblick vara oempatiska och bestraffande. Den här känslomässiga berg-och-dal banan är mycket destruktiv känslomässigt och kan bl.a. leda till problem med övergivenhets ångest.

Du kan dock äben få problem med övergivenhetsångest i vuxen ålder om du har blivit överbeskyddad av dina föräldrar. De har kanske i all välmening gjort allt åt dig, skjutsat dig överallt etc. Du får i och med det signaler att du inte klarar av saker på egen hand vilket ofta kan bli ett problem i vuxen ålder. Du kan drabbas av ångest när du plötsligt som vuxen ska åstadkomma vardags saker själv. I vuxen ålder kanske du sedan träffar en partner som gör allt åt dig och i och med det får ett känslomässigt övertag. Om han/hon börjar utnyttja det blir du ett lätt byte eftersom du innerst inne omedvetet eller medvetet tror att du inte kan klara dig på egen hand.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.