Vet psykopater att de är psykopater?

Vet psykopater att de är psykopater?

Psykopater reflekterar inte över om de är psykopater, de lever i nuet och beter sig i enlighet med att deras behov blir tillgodosedda kortsiktigt. Om någon skulle säga till en psykopat att hen är psykopat skulle hen sannolikt inte ta det till sig utan kanske säga något liknande tillbaka eller hämnas på annat sätt. Psykopater är ofta sensation sökande, det ska hända mycket och det ska vara spännande och de är övertygade om att de är felfria.

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.