Hoppa till innehåll

Is psychopathy genetic?

Är psykopati genetiskt?

Läs mer i mina tidigare texter om psykopati.

Jag får ofta frågan om psykopati är genetiskt. Forskning visar att det är genetiskt till en viss del så om ett barn har psykopatiska drag är det sannolikt att det finns en förälder som kan ha psykopatiska drag.

Det man även vet är att du under svåra uppväxt förhållanden får en större grad av ”ökenlandskap” i hjärnan då många kopplingar som du får av trygg anknytning blir svagare och svagare tills de försvinner när det är brist på känslomässig näring. Det är dock svårt att veta den exakta mängden av olika faktorer som påverkar men antagligen blir en person som är psykopatiskt benägen ännu mer psykopat av en känslomässigt fattig uppväxt. Däremot kan man sannolikt inte bli psykopat ”bara” av en knepig uppväxt. Då får man i stället andra konskevenser som man får jobba med.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg.Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.