(Svenska) Blir förskolebarn med undvikande anknytning oftare aggressiva än barn med ambivalent anknytning?

(Svenska) Blir förskolebarn med undvikande anknytning oftare aggressiva än barn med ambivalent anknytning?

Blir förskolebarn med undvikande anknytning oftare aggressiva än barn med ambivalent anknytning?

Rubin (1991) föreslog utifrån sin forskning att förskolebarn med ambivalent anknytning är mer benägna att agera aggressivt än barn med ambivalent anknytning. Han fann att auktoritära mammor som känslomässigt avvisar sina barn kan få barn med undvikande anknytning som ibland kan få ett aggressivt beteenden mot andra.

Han fann vidare att barn med ambivalent anknytning oftare internaliserar sina problem (vänder dem inåt).

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.