(Svenska) Du blir mindre effektiv när du försöker göra flera saker samtidigt

(Svenska) Du blir mindre effektiv när du försöker göra flera saker samtidigt

Du blir effektiv när du försöker göra flera saker samtidigt

Det är är många som känner igen sig i att vi försöker hinna med allt vi har att göra genom att göra flera saker samtidigt. Det kan t.ex. handla om att du pratar i telefonen samtidigt som du försöker svara på ett mail, du pratar med en vän samtidigt som du försöker läsa ett recept, du kör bil samtidigt som du pratar i telefonen etc.
Forskning visar dock att du genom att försöka dig på flera saker samtidigt får motsatt effekt, dvs. du blir mindre effektiv och du gör fler misstag.
Forskaren John Medina har i sina studier visat att de ttar dig 50% längre tid att slutföra en uppgift när du försöker göra flera saker samtidigt. Dessutom gör du 50% fler fel. Anledningen till att vissa verkar vara bra på att göra två saker samtidigt beror snarare på att de har ett arbetsminne.

Enligt John Medina måste hjärnan, när den ska flytta sin uppmärksamhet till en annan uppgift genomgå fyra steg. Stegen sker i tur och ordning och är tidskrävande:

1. Hjärnan gör sig redo att flytta fokus.

2. Aktivering för uppgiften som ska utföras.
Signaler skickas ut i hjärnan för att uppgiften ska kunna utföras. Det ena meddelandet går ut på att hitta neuroner som kan utföra uppgiften som ska utföras. Det andra meddelandet går ut på att berodra dessa neuroner att de ska aktivera sig.

3. Avaktivering.
Om du samtidigt försöker genomföra en annan uppgift måste hjärnan nu stoppa den påbörjade aktiviteten och genomföra samma procedur som i steg 1 och steg 2.

4. Aktivering för att uppgift 2 ska genomföras.

Fortsättning följer…
Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.