(Svenska) Förutsätter du att din partner bör veta hur du vill bli bekräftad?

(Svenska) Förutsätter du att din partner bör veta hur du vill bli bekräftad?

Förutsätter du att din partner bör veta hur du vill bli bekräftad?

En vanlig tankefälla som människor kan falla in i är att du tänker att din partner bör veta hur dina behov  ser ut. Det kan ofta handla om att du vill bli bekräftad och bekräftelsen uteblir varpå du känner dig ledsen.

Det här problemet kan ofta härstamma från att du under din uppväxt inte har fått lära dig att kommunicera dina känslor och du har kanske heller inte fått dina känslomässiga behov tillgodosedda. När du sedan inte uttrycker vad du känner varpå du blir besviken på din partner väcker det ofta känslor av besvikelse och nedstämdhet. Du tror kanske att din partner inte bryr sig om dina behov och du ser inte att du själv inte har uttryckt dem. Ett annat scenario kan vara att du tänker att om du ska tala om för din partner vad han/hon ska göra så spelar det ingen roll för det känns inte lika värdefullt.

Om du känner igen dig i ovan beskrivna situation är det viktigt att du ser att tankeläsning är en tankefälla. Din partner kanske är dålig på att bekräfta dig men det kan du inte säkert veta innan du har uttryckt hur dina behov ser ut. Om han/hon inte bekräftar dig som du vill är det inte ett likhetstecken med att han/hon inte bryr sig om dig utan att ni kanske fungerar på olika sätt och att ni har olika behov.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.