Hoppa till innehåll

Har du hanterat din jobbiga uppväxt genom att anpassa dig?

Har du hanterat din jobbiga uppväxt genom att anpassa dig?

Jag har i en tidigare text beskrivit olika strategier som människor kan använda sig av för att hantera en jobbig uppväxt.

En vanlig strategi är att du anpassar dig efter andras behov för att du instinktivt tror att du på det sättet kommer att bli sedd, viktig och älskad. Om du har en anpassar strategi försöker du hjälpa till, du ställer få krav och du sätter få eller inga gränser. Du är orolig för att någon ska bli arg på dig eller du får skuldkänslor när du gör som du vill.

Som vuxen väljer du ofta personer som vidmakthåller ditt anpassar beteende, dvs. du väljer personer som är dominanta och som kör över dig. Ibland har dina mönster av att anpassa dig blivit så starka att du inte vet vad du vill eller vem du är eftersom du aldrig har funderat på det.

Konsekvenser av att du låter dig köras över kan bl.a. visa sig i form av missbruk, depression, ångest problem etc. Du hanterar ofta de synliga problemen, t.ex. en ätstörning genom att kritisera och förakta dig själv.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.