(Svenska) Har narcissister ofta problem med olika typer av missbruk?

(Svenska) Har narcissister ofta problem med olika typer av missbruk?

Har narcissister ofta problem med olika typer av missbruk?

Narcissister befinner sig oftast i det grandiosa tillståndet där de på ett medvetet plan anser att de är störst, bäst och vackrast.

Ibland faller de ner i ett tillstånd när de känner sig sköra och det är då de kan vara lena som smör och verka intresserade av dina känslor, det är dock oftast en tidsfråga innan de får kraft så att de kan skifta över till det grandiosa tillståndet varpå de är helt ointresserade av dina känslor.  (Processen sker på ett omedvetet plan).

Ibland kan de dock (även det här omedvetet), vilja ta semester från sina ansträngningar att vara i sammanhang där de känner sig bäst och då kan de ta till med ett missbruk. Det kan handla om alkohol, droger, mat, spel etc. När narcissister är i det här tillståndet flyr de alla problem. Det är en typ av kortsiktig avslappning. Det är vanligt att narcissister har någon typ av missbruk.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.