Hoppa till innehåll

Hur beter sig barn med desorganiserad anknytning i fas 3 (börjar vid 6-9 månader)?

Hur beter sig barn med desorganiserad anknytning i fas 3 (börjar vid 6-9 månader)?

Barns anknytning i fas 3 som börjar vid 6-9 månaders ålder kännetecknas av att barnet jobbar med att stärka sin anknytning till vårdnadshavaren.

Ett barn med desorganiserad anknytning kommer, när dess anknytningsmönster aktiveras att bete sig oorganiserat. Det kommer inte gå att hitta något mönster i hur barnet kommer att bete sig när det uppstår situationer då dess anknytningsmönster aktiveras.

Beteendet är dessutom motsägelsefullt. Barnet är på sin vakt mot vårdnadshavaren och beter sig på ett sätt som gör att det riskerar att inte bli väl omhändertaget.

Tyvärr kan därför ett barn med desorganiserad anknytning ha beteendemönster som bäddar för vidare besvikelser. Det här fortsätter ofta i vuxen ålder då du med desorganiserad anknytning ofta väljer partner relationer som inte är bra för dig.

Den goda nyheten är dock att det går att jobba med anknytningsmönster och korrigera dem i vuxen ålder. Det kräver dock tid och jobb med dig själv, men det går!

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.