(Svenska) Hur beter sig föräldrar mot bebisar som senare får undvikande anknytning?

(Svenska) Hur beter sig föräldrar mot bebisar som senare får undvikande anknytning?

Hur beter sig föräldrar mot bebisar som senare får undvikande anknytning?

Forskning visar att anknytningsmönster börjar skapas under barnets första tre månader. Man har sett att föräldrar till barn som sedan anknytningsmässigt blir undvikande  barnet mindre på ett sätt så att det slutar skrika.  Dessutom håller de barnet mindre. Det här innebär att barnet blir lämnat med sina jobbiga känslor utan att någon hjälper det att hantera känslorna.

Barnet utvecklar  strategier för att stoppa de jobbiga känslorna. En sådan strategi är att vända uppmärksamheten mot att utforska saker istället för att fokusera på att förvänta sig respons av relationer.

Den här strategin fungerar bra i överlevnadssyfte när barnet ändå inte kan kontrollera sin tillvaro. Det huvudsakliga problemet uppstår när barnet växer upp och formar relationer. Då är strategierna från uppväxten så inpräntade och omedvetna att de fortsätter ända tills du väljer att själv bena ut varför dina relationer inte fungerar.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.