Hur beter sig tonåringar med desorganiserad anknytning? – Den undergivna, anpassliga tonåringen

Hur beter sig tonåringar med desorganiserad anknytning? – Den undergivna, anpassliga tonåringen

Hur beter sig tonåringar med desorganiserad anknytning? Den undergivna anpassliga tonåringen

Läs mina tidigare texter om desorganiserad anknytning.

Tonåringar med desorganiserad anknytning kan enligt forskning bete sig på följande sätt:

– En del tonåringar med desorganiserad anknytning fortsätter att vara anpassliga och uttrycker inte egna behov. I en del fall kan det bero på:

1. En dominant förälder som är fientligt inställd och förödmjukar tonåringen. Tonåringen agerar på ett hjälplöst sätt som kan vara försvarsinställt och ibland kombinerat med kommentarer som inte hör till diskussionen.

2. En förälder som på ett stelt sätt visar för tonåringen att det bara är förälderns tankesätt som gäller. Föräldern kan t.ex. ställa ledande frågor där tonåringen förstår att det bara är vissa svar som är de rätta.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.