Hoppa till innehåll

Hur går det till när du blir beroende av alkohol eller droger?

Hur går det till när du blir beroende av alkohol eller droger?

Beroendeskapande medel förändrar aktiviteten i din hjärnas belöningssystem.  Det som händer är att när du ofta dricker för mycket alkohol eller tar droger sker det en sensibilisering i din hjärna, effekten av drogen förstärks vid upprepat intag.  Den här förändringen som sker i din hjärnas belöningssystem kan ibland förbli permanent.

När din hjärnas belöningssystem blir lättaktiverat upplever du lätt ett sug efter mer alkohol eller droger. Ofta behöver du inte ens se drogen för att få ett sug, det räcker med att du upplever en situation som påminner dig om drogen eller om alkohol för att du ska bli sugen.

Ditt belöningssystem i hjärnan kan vara lättaktiverat kan kvarstå under lång tid efter att du har blivit nykter eller drogfri och det anses bero på att ditt belöningssystem inte har normaliserats.

Stress är en bidragande orsak till att ditt belöningssytem blir lättaktiverat och det snabbar med andra ord på processen där du blir beroende av alkohol eller av en drog.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.