Hoppa till innehåll

Hur kan personer med undvikande anknytning jobba med sina undvikande mönster?

Hur kan personer med undvikande anknytning jobba med sina undvikande mönster?

Läs mer om undvikande anknytning i mina tidigare texter.

Om du har undvikande anknytning eller desorganiserad anknytning med inslag av undvikande behöver du först hitta faktorer som kan motivera dig till att jobba med dina undvikande mönster. Om du undviker jobbiga känslor får du kortsiktiga vinster i form av att du slipper känna en massa jobbiga känslor om du bara undviker de relationer som aktiverar jobbiga känslor hos dig. Impulsen att undvika kan t.ex. aktiveras när du ska kliva in i relationen mer känslomässigt. Du och din partner har kanske umgåtts och din partner kanske börjar ställa mer känslomässiga krav på dig. Du kanske då plötsligt reagerar med att känna dig fångad, pressad, uttråkad och du kanske plötsligt börjar se fel hos din partner; fel som kan handla om t.ex. hur din partner skrattar eller också kan det bara ”kännas” fel och du står till slut inte ut med känslan utan du gör slut och känner lättnad. Motivationen att med dina undvikande mönster kan ofta gradvis komma för att du efter många år av ensamhet till slut känner att du egentligen inte vill vara ensam och att något måste vara fel eftersom du alltid hittar fel hos din partner. När du väljer att börja jobba med dina undvikande mönster behöver du bl.a. komma kontakt med känslor av sorg, avvisande och längtan efter närhet som ledde till avvisande när du var liten. Om du har idealiserat en förälder behöver du även se de negativa sidorna hos din förälder och hur de har påverkat dig till att få undvikande strategier i dina vuxna relationer. Om känslor av sorg, behov av närhet etc. väcker känslor av skam och vilja att börja intellektualisera och springa bort från de jobbiga känslorna behöver du vara medveten om det och försöka stanna kvar i de jobbiga känslorna.

Du behöver öva på att bli medveten om  de jobbiga känslorna acceptera dem och ta hand om dem istället för att kritisera dem och trycka bort dem.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.