Hur och varför uppstår undvikande anknytnings mönster?

Hur och varför uppstår undvikande anknytnings mönster?

Hur och varför uppstår undvikande anknytnings mönster?

Läs mer om undvikande anknytning i mina tidigare texter.

Jag har tidigare skrivit om undvikande anknytningsmönster. Utmärkande för undvikande anknytningsmönster är att du är mer fokuserad på saker och prestationer än på relationer. Du blir som konsekvens av detta inte riktigt fäst vi d någon människa och ofta gör du lättvindigt slut pga. att du känner dig belastad, uttråkad eller kritiskt inställd till din partner.

Ursprunget till att du får undvikande anknytnings mönster är att du som liten blev känslomässigt avvisad av din närmaste anknytnings person, oftast din mamma. Hon kunde av olika orsaker inte ta emot dina känslor och dina behov utan avvisade dig vilket gjorde att du omedvetet började fokusera på saker och ibland prestationer istället. Omedvetet upplevde du att saker och prestationer är ett ”säkrare kort” för att slippa bli avvisad och sårad.

I vuxen ålder fortsätter du ofta samma mönster som du lärde dig som barn. Du skapar relationer där du inte känner dig beroende och där du ofta är det som har känslomässigt kontroll över relationen. Ofta avslutar du dina relationer för att du blir missnöjd pga. något hos din partner varpå du går vidare till nästa relation. Med tiden känner du dig ensam och undrar varför du inte kan bli tillräckligt intresserad av någon som du väljer att ha en relation med.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoteraeput

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.