Hoppa till innehåll

Hur otrygg anknytning påverkar dina vuxna relationer

Hur otrygg anknytning påverkar dina vuxna relationer

Otrygg anknytning leder ofta till olika ångesttillstånd eller depressioner senare i livet. Den påverkar även ofta vilken typ av kärleksrelation du väljer som vuxen. Om du har en undvikande anknytning är det vanligt att du lämnar din partner efter att ha varit i relationen ett tag. Du kanske är väldigt förälskad i början men efter ett tag börjar du tvivla på att din partner är rätt för dig. Du kanske inte känner dig lika attraherad längre och du börjar se brister som du inte såg i början men som du nu inte kan sluta tänka på. Om du känner igen dig i detta, försök analysera om du pratar om dina känslor och om du tillåter dig att vara sårbar inför din partner. Det är  viktigt att du tillåter dig att vara sårbar för att kunna få en känslomässigt länk till din partner. Analysera även om du själv är bra på på att identifiera vad du känner, annars behöver du även jobba på det.
Om du tenderar att vara klängig i en relation och fokuserar all energi och tid på din partner, har du antagligen också otrygg anknytning. Det här beteendet är vanligt om du har ambivalent anknytning. Om du känner igen dig själv i detta, försök tvinga dig själv till att ägna dig åt sådant du i vanliga fall brukar ägna dig åt; tex. träffa vänner, träna, etc. Försök motstå lusten att avboka saker med andra för att din partner vill träffas i sista stund, försök även motstå att inte boka något alls i hopp om att din partner kanske eventuellt får lust att hitta på något med dig. Jag är, genom min erfarenhet av arbete med klienter helt övertygad om att det bästa sättet att få en partner intresserad är att visa att du har god självkänsla. Min uppfattning är att god självkänsla är det mest attraktionsframkallande som finns. Med andra ord ska du visa din partner att du gärna vill träffas men att du även har annat i ditt liv och att du inte är tillgänglig dygnet runt. Jag vill poängtera att det här inte handlar om att du ska spela oåtkomlig utan om att du tar hand om dina behov och inte går med på att bli överkörd. Kom ihåg att ju mer du kör över dina behov, desto större är sannolikheten att dina rädslor besannas, dvs att du blir övergiven.
Om du har desorganiserad anknytning är det sannolikt att du inkonsekvent använder dig av alla nämnda destruktiva strategier. Om du känner igen dig i detta bör du gå i terapi och tillsammans med terapeuten gå igenom dina relationer och hur du kör över dina behov för att sedan börja ändra på det. Du kanske inte har någon överblick av hur du kör över dina behov eller att du kör över dem, du kanske bara är medveten om att du lever i ett moln av ångest. Du kan lära dig att bete dig bra mot dig själv genom att titta på specifika situationer och relationer i ditt liv. Nästa steg är att välja några situationer där du vill börja öva dig på att bete dig bra mot dig själv och därpå göra det trots att du inte känner för det. Du kan i början inte vänta dig att det ska kännas rätt, du måste börja bete dig bra mot dig själv länge för att det sedan ska börja känna rätt. Om din partner beter sig illa, börja med att säga att hans/hennes beteende är oacceptabelt och du inte kommer att tolerera det längre. Om detta inte hjälper, försök lämna relationen. Jag vet att det är jättesvårt men det är nödvändigt! Om det känns omöjligt, försök först börja jobba på att utöka antal beteenden under dagen då du gör saker som får dig att må bra långsiktigt, t.ex. träna, träffa vänner etc. När du har fler trådar i ditt liv att ägna dig åt än din partner, försök då ställa krav igen, om det inte hjälper, försök lämna honom/henne. När du går igenom dina tidigare val av partner och är mer medveten om vad som attraherar dig hos en partner kommer du att bli bättre på att i ett tidigt stadium känna igen vilka typer du ska undvika att ens gå på date med. Tänk på att inte ge efter för impulsen att gå på date med någon som är spännande bara för att du just då känner kontroll över dina känslor. Går du ut på för djupt vatten kan du plötsligt känna att du har tappat kontrollen och då är du inne i karusellen igen, med ångest som konsekvens. Gör du det i alla fall är det bra att vara medveten om varför du har ångest och att du ska försöka göra det bästa av situationen för dina behov. Försök att inte börja kritisera dig själv utan fokusera i stället energin på hur du kan hantera situationen utifrån förutsättningarna och hur du kan undvika att göra om samma misstag nästa gång.

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.seHow insecure attachment affects your adult relationships

Insecure attchment often leads to problems with anxiety and depression later n Life. It often affects what type of relationship you select as an adult. If you have avoidant attachment, it is common that you leave your partner after a while. You might be very much in love in the beginning bur you start beng hesitant about the relationship after a while. May be you are not so in love as you were in the beginning and you start seeing flaws in your partner that you did not see in the beginning and now you cannot stop thinking about them. If you recognize yourself in this, try to analyze if you talk about your feelings and if you let yourself be vulnerable when you are with your partner. It is important that you let yourself be vulnerable since it will serve as emotional glue to you partner. You also need to exercize on identifying your own feelings and on expressing them.

If you on the other hand tend to get clingy in relationships, you also probably have insecure attachment but then it is ambivalent attachment. f you recognize yourself in this, try to focus on something else that only your relationships. Try to focus on exercizing, meeting friends or something else that you usually like to do when you do not have a relationship. Try to work on your self-esteem, I think that good self-esteem is what most attracts other people to you so if you try to hold on to your beliefs and if you model self-respect, you maximize the possibility that your partner wants to be with you. It is not about playing unavailable, it is about having self-respect and that you are care for yourself.

If you have disorganized attachment you are likely to have all the strategies above. They are inconsistent and you unconschiously you cannot make up your mind how to behave, you feel confused. You probalbly have no Control over what you feel, even less how to express your feelings and you probably are not aware of all the times you run over your needs or let someone else run over them.

In therapy you need to learn to recognize what you feel and then try to analyze in what situations you do not feel well and then analyze why. You also need to find out needs you have and then try to take care of them.

If you have a pattern of getting attracted to people that are not good for you, you need to find out why. First you need to see the smilarity between your childhood attachment pattern and your relationships in the present. If you suffer emotional abuse from your partner you first need to see the pattern and then try to plan how you want to set limits so that your partner cannot run over you anymore. If that does not work and you cannot leave your partner, you need to start focusing on things outside the relationship that make you feel good or that made you feel good Before you lost your self-esteem and knowledge of what you like and do not like.

You will notice after some time that you will feel stronger from getting energy outside the relationship and that might help you to finally leave the relationship if your partner refuses to treat you well.

Monica Emanell, Licensed Psychologist, Licensed Psychotherapist

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.