Hoppa till innehåll

Hur påverkar ditt temperament en jobbig uppväxt?

Hur påverkar ditt temperament en jobbig uppväxt?

Alla människor påverkas negativt av en jobbig uppväxt men hur du påverkas är lite olika beroende på vilket temperament du har från födseln.

Om dina föräldrar under din uppväxt t.ex. var kritiska och obekräftande kommer du att få en omedveten inte känsla av att du inte är värdefull som person och att du inte är  värd att älska.

Känslan av värdelöshet och misslyckande kan dock uttryckas på olika sätt via ditt beteende beroende på vilket temperament du har från födseln.

Om du t.ex. är mer tillbakadragen och passiv kommer du sannolikt att utveckla en strategi som går ut på att bete dig som om schemat eller dina inre övertygelser om dig själv vore sanna. Om du känner dig omöjlig att älska kommer du t.ex. ofta att välja relationer där din partner inte har förmåga att bekräfta dig.

Om du däremot är mer extrovert och du har lätt för att bli arg kommer du sannolikt att utveckla en strategi som går ut på att göra tvärtemot ditt schema eller dina inre övertygelser om dig själv.

Narcissister hanterar te.x sina scheman genom att göra tvärtemot så när de känner sig värdelösa och misslyckade, de får andra att känna sig värdelösa och misslyckade.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.