Hoppa till innehåll

Hur yttrar sig desorganiserad anknytning hos vuxna? – Cannot classify

Hur yttrar sig desorganiserad anknytning hos vuxna? – Cannot classify

Läs mer i mina tidigare texter om desorganiserad anknytning.

Jag har tidigare skrivit om olika typer av desorganiserad anknytning hos vuxna (medvetande tillstånd hos vuxna).

Medvetande tillstånden delas in i

– Olöst med avseende på förlust eller trauma

– Fientlig hjälplös

– Cannot classify

Personer som beter sig i enlighet med medvetnade tillståndet ”cannot classify” beskriver sin uppväxt på ett motsatt sätt. Personen kan kan t.ex. uppvisa ambivalent (ambivalent anknytning kallas upptagen i vuxen ålder) förhållningssätt när det gäller mamman genom att t.ex. beskriva detaljer kring mammans hemska beteende medan personen har ett avfärdande förhållnings sätt (vilket motsvarar undvikande anknytning för barn) när det gäller pappan som kanske också har betett sig illa. Personen kan även ge motsatta beskrivningar när det gäller det förflutna och nuet.  (Läs mer om detta i Hesses forskning om AAI).

Personen uppvisar även en låg grad av sammanhang under Anknytnings intervjun (AAI).

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.