Hoppa till innehåll

Hur yttrar sig desorganiserad anknytning hos vuxna? – Olöst med avseende på förlust eller trauma

Hur yttrar sig desorganiserad anknytning hos vuxna? – Olöst med avseende på förlust eller trauma

Läs mer om desorganiserad anknytning i mina tidigare texter.

Läs även mer om desorganiserad anknytning i forskning av bl.a. Hesse. Även Tor Wennerberg har på ett bra sätt beskrivit desorganiserad anknytning i sin bok ”Vi är våra relationer”.

Forskning visar att det finns flera typer av mönster hos vuxna som tyder på att de har haft desorganiserad anknytning som barn och som de inte har bearbetat.

Vuxna som uppfyller kriterierna för desorganiserad anknytning (medvetandetillstånd när det är hos vuxna) – olöst med avseende på förlust eller trauma berättar om sin barndom med brister i tal och tankar när de berättar om traumatiserade händelser. De kan t.ex. plötsligt tystna utan att själva kommentera detta och de kan beskriva detaljer om ett minne på ett sätt som gör att de förlorar sig i det minnet och tappar helheten i sin berättelse.

De beter sig övrig tid i enlighet med desorganiserad undvikande (avfärdande hos vuxna) anknytning , desorganiserad ambivalent (överdrivet upptagna hos vuxna) anknytning, desorganiserad trygg (trygga autonoma) anknytning.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.