Hur yttrar sig desorganiserad anknytning i förskole åldern?

Hur yttrar sig desorganiserad anknytning i förskole åldern?

Hur yttrar sig desorganiserad anknytning i förskole åldern?

När barn är väldigt små syns den desorganiserade anknytningen mer tydligt därför att de inte kan trycka ner sina känslor.

När barnen blir större, i föreskole åldern visar forskning att de ofta har lärt sig att trycka ner sitt känslomässiga kaos och de kan verka lydiga och anpassningsbara. De kan antingen ta hand om sin anknytnings person eller bestraffa sin anknytningsperson. De dissocierar (det avtrubbade tillståndet som jag har skrivit om i några tidigare texter) för att överleva. När de dissocierar trycker de ner sina känslor och blir avtrubbade vilket gör att de slipper känna all ångest och hjälplöshet som deras anknytning har lett till.

Om stressen de upplever tippar över genom att bli ännu större än den stress de för det mesta känner kan dock deras desorganiserade anknytningsmönster aktiveras igen och de översvämmas av ångest (rädsla) och hjälplöshet.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.