Jag försöker anpassa mig – och blir dumpad ändå

Jag försöker anpassa mig – och blir dumpad ändå

Jag försöker anpassa mig – och blir dumpad ändå

Om du har en rädsla för att bli övergiven eller framstå som att du är fel i din relation finns det en risk för att du börjar anpassa dig för mycket. Ofta får du då en kortsiktig vinst som leder till att du blir bekräftad eller att din partner blir mindre missnöjd med dig. På sikt kan dock för mycket anpassning leda till att din partner blir mer missnöjd eller lämnar dig.

Människor mår bra av gränser och visar du för din partner att det är ok att köra över dig, kan det leda till att respekten för dig minskar och leda till att du blir mer överkörd eller lämnad.

Du kommer därför sannolikt att löna sig för dig att sätta gränser även om det kortsiktigt kan leda till mer ångest och oro.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.