Hoppa till innehåll

Jag förväntar mig att bli övergiven – övergivenhets ångest och övergivenhets schema

Jag förväntar mig att bli övergiven – Övergivenhets schema

Läs mer i mina tidigare texter om övergivenhets ångest

Om du ofta har ångest för att bli lämnad i dina relationer har du sannolikt vad man inom schema terapi kallar ett övergivenhets schema. Det innebär att du innerst inne omedvetet tror att du kommer att bli lämnad.

Dina centrala känslor om du är rädd för övergivenhet är ångest inför tanken att du kan bli övergiven, nedstämdhet och depression om du väl blir övergiven samt ilska mot den person som har övergivit dig.

En jobbig faktor om du har ett övergivenhets schema är att din rädsla och ångest tyvärr ofta leder till beteenden som i sin tur ofta leder till en självuppfyllande profetia, dvs. att du blir övergiven. Ångesten kan ofta leda till att du beter dig på ett sätt som leder till att du blir lämnad. Tyvärr är det heller inte ovanligt att du, om du har problem med övergivenhets ångest att du blir attraherad av människor som är otillgängliga och som till max aktiverar din övergivenhets ångest.

Om du har ett övergivenhets schema är det ganska vanligt att du även har ett underkuvande eller underkastelse  schema (subjugation schema), vilket gör att du anpassar dig själv efter andras behov på bekostnad av dina egna behov. Du tror även ofta att du inte kan klara dig utan den du har en relation med.

Läs vidare om övergivenhets ångest i nästa text.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.