(Svenska) Kan psykopater verka empatiska?

(Svenska) Kan psykopater verka empatiska?

Kan psykopater verka empatiska?

Psykopater kan ofta ge intryck av att vara bra lyssnare. Du kan ofta få en känsla att de är måste vara väldigt intresserade av dig eftersom de tittar intensivt på dig, de kommer ihåg vad du säger och de ställer intresserade frågor till dig.

Det är dock viktigt att komma ihåg att de för det första stirrar intensivt för att få kontroll över dig och inte för att de är intresserade. Vidare ställer de frågor om dig för att ta reda på hur du fungerar och vilka dina svaga punkter är. De kan sedan även ljuga att de har liknande livserfarenheter eller personlighetsdrag för att du ska känna en samhörighet och knyta an till psykopaten fortare.

Ibland kanske psykopater du möter inte är ute efter att göra livet surt för dig. De kanske får en kick av att du anförtror dig åt dem och de kanske hjälper dig varpå de vet att de när de själva behöver en tjänst kan ringa dig.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.