Känner du att du tillhör en grupp eller ett sammanhang?

Känner du att du tillhör en grupp eller ett sammanhang?

De flesta människor har behov av ett sammanhang och att känna sig som en del av en grupp. Det leder till en känsla av struktur, bekräftelse och kan vara ångestdämpande. Många människor känner trygghet i att vara del av en familj men om du inte har en familj kan vänner eller arbetskamrater utgöra ett sammanhang. Om du upplever att du hänger utanför och inte har någon eller något som ger dig en känsla av tillhörighet, fundera på om du har något intresse som du jan utveckla och kanske träffa andra som är intresserade av samma sak. Det kan handla om intresse för trädgård, dataspel, plocka svamp etc. Ett gemensamt mål eller intresse leder till känsla av samhörighet, att du har något att prata om, en källa till mer kunskap som du kan få och en lust att se fram emot nya samtal och nya möjligheter att göra sådant som får dig att må bra.

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut

wwww.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.