Low self esteem and the brain

Low self esteem and the brain

När vi ägnar oss åt att upprepa negativa tankar som t.ex. ”jag är värdelös”, ”jag är på väg att bli lämnad”, ”det är en tidsfråga innan alla på arbetet upptäcker att jag är en bluff och att jag egentligen inte kan något” etc. bildar de tankarna motorvägar i hjärnan som vi efter ett tag ännu lättare trillar ner i. Med andra ord får vi lättare att tänka negativt ju mer vi ägnar oss åt det. Det blir onda cirklar som vi åker runt i. För att bryta den onda cirkeln har forskare kommit fram till att vi behöver bete oss på  sätt som är långsiktigt bra för oss, om och om igen. Till slut ändras styrkan i de destruktiva ”motorvägarna” och vi får lättare att komma in i tankemönster som  är bra tex. ”sannolikheten är liten att min partner kommer att lämna mig därför att han/hon har diskuterat semesterplaner, nämnt att vi kommer att äta middag med hans/henes familj, gett mig tre komplimanger under veckan som gått” etc.

I boken ”du är inte din hjärna”  föreslår Jeffrey Schwarz och Rebecca Gladding att vi kan ändra våra hjärnstigar med hjälp av fyra steg:

1. Sätt ord på de negativa tankarna. Identifiera dem och ge dem namn.

2. Ändra på hur du ser på dina tankar. Se dem utifrån och säg till dig själv att de negativa tankarna inte är du, bara din hjärna. Formulera för dig själv varför tankarna fortsätter störa dig.

3. Försök göra något som är långsiktigt bra för dig trots de störande tankarna. Gå t.ex. och träna eller prata med en god vän trots att du t.ex. om och om igen tänker att din partner när som helst kommer att lämna dig eller att du när som helst kommer att få höra att du har gjort ett stort fel på ditt arbete.

4. Se tankarna och impulserna för vad de verkligen är dvs. att de kommer  från felaktiga meddelanden från hjärnan som är oviktiga.

Ytterligare en bra strategi som jag ofta lär ut till mina klienter är att du kan skriva ner vad som talar mot katastroftanakarna och läsa det du skrivit varje dag. Kom ihår att även läsa din lista de dagar när du mår bättre och sannolikt kommer att känna mindre behov. Då tränar du din hjärna och precis som jag tidigare sagt behöver du träna din hjärna regelbundet för att uppnå resultat precis som du behöver gå regelbundet på gym för att bli vältränad.When we put energy on repeating negative thoughts like ”I am worthless”, ”I am on the verge of being abandoned by my partner”, ”it is a matter of time before everybody at work discover that I am a bluff and that I in fact do not have any competence at all” etc.  Those thoughts will form motor ways in your brain that will easily get activated. In other words, the more time we spend on negative thoughts, the easier it will get to thinkk about them. It becomes viscious circles that we circulate in. In orde to break the viscious circles scientists have found out that we need to behave in ways that are good for us in the long run. And we have to do them again and again. Finally the strengh in destructive ”motorways” will change and we get easier access to thought that are good. For example ”the probablility of my partner leaving me is small because he/she has discussed vacation plans with me, mentioned that we will have dinner with her/his family, given me three compliments in the last week” etc.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.