Narcissisten är beroende av bekräftelse för att inte bli deprimerad

Narcissisten är beroende av bekräftelse för att inte bli deprimerad

Narcissisten är beroende av bekräftelse för att inte bli deprimerad

Läs mer om narcissism i mina tidigare texter.

Narcissisten blir hög av bekräftelse och han/hon måste ha den för att överleva känslomässigt. När bekräftelsen uteblir eller när något perfektionistiskt mål som narcissisten har misslyckats med känner han/hon sig misslyckad, värdelös, tom och deprimerad. Narcissisten kan heller inte få ett genuint stöd av samma person under lång tid. Eftersom narcissisten utnyttjar andra är det en tidsfråga innan den utnyttjade blir öppet avståndstagande eller passivt aggressiv vilket gör att det blir ett känslomässigt avstånd i relationen. En genuin relation går ut på att du både ger stöd och tar stöd av varandra men eftersom narcissisten har en begränsad förmåga till empati blir det ingen nära relation även om narcissisten kanske rent fysiskt har andra nära.

En depression lurar oftast runt hörnet för narcissisten. Han/hon är perfektionistisk vilket bädda för besvikelser, antingen för att narcissisten själv inte uppnår det han/hon vill eller för att familjemedlemmar och andra i narcissistens närhet inte uppnår det narcissisten kräver för att få behålla sin egen känsla av överläge gentemot omvärlden.

En påfrestande faktor för dig som lever med en deprimerad narcissist är han/hon redan utan depression är kommer att kritisera dig för allt möjligt, med depression blir livet med narcissisten mycket svårt. Han/hon kommer att hitta alla möjliga fel på dig, alla andra och allt annat vilket leder till en ständigt jobbig och negativ stämning. Dessutom är den deprimerade narcissisten oftast irriterad eller arg och ilskan kommer att hällas ut på dig som lever med honom/henne.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.