Hoppa till innehåll

Narcissistens rädsla besannas till slut

Narcissistens rädsla besannas till slut

Narcissisten avskyr att vara näst bäst eller i mitten, det är likadant som att vara  värdelös vilket är en central omedveten känsla han/hon har om sig själv. Därför är narcissisten kritisk mot andra och tävlingsinriktad. När narcissisten förlorar en tävling känner han/hon sig som att det är något fel på honom/henne och det är ett schema (det du omedvetet, innerst inne tänker om dig själv) som ofta är närvarande.
Det är viktigt att vinna för narcissisten då han/hon under uppväxten bara fick uppmärksamhet för saker som var välpresterade. Det kan handla om skönhetstävlingar, att vara duktig på någon sport, att vara duktig i skolan etc. Poängen är att det barn som blir narcissistiskt inte får uppmärksamhet och bekräftelse för att vara den person han/hon är, utan för de prestationer han/hon uppnår. Så i vuxen ålder känner narcissisten att om han/hon inte är bäst så kommer ingen att tycka om honom/henne vilket ger narcissisten en känsla av tomhet och ensamhet.
Som jag i tidigare artiklar ofta nämnt så reagerar vi människor när vi får jobbiga känslor med beteenden som på sikt leder till en självuppfyllande profetia, dvs du går själv i en riktning mot det du är livrädd för ska hända, i narcissisten fall är det känslor av ensamhet och värdelöshet. Vad jag ofta märker är att narcissister (som innerst inne är rädda för att vara ensamma och tomma), i slutändan när de blir gamla och inte längre kan skina genom arbete, utseende, träning sitter ensamma och kan inte längre fly från känslor av ensamhet och tomhet.

Fortsättning följer…
Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.